Historie

HISTORIE

Historie Zunderdorp
Zunderdorp is ongeveer duizend jaar geleden ontstaan in een gebied waar meer water dan land was te vinden. Boeren uit de omgeving lieten hun vee grazen op de kleine stukken land. Er was een vaarroute vanaf het IJmeer naar het Buiksloter- en Broekermeer, waar een gedeelte was waar schepen konden aanleggen. Enkele boerderijen vestigden zich langs de vaarroute en zodoende is Zunderdorp ontstaan. Het is in de loop der tijd niet veel gegroeid en het is nu nog bijna net zo groot als in de dertiende eeuw.
Sundels
De naam Zunderdorp is afgeleid van de smalle vaarten en slootjes tussen het land. Deze werden sundels of sindels genoemd en werden gebruikt voor het vervoer van zuivelproducten met trekschuiten. De boeren uit de omgeving leefden van de zuivelproductie en brachten zo hun kaas, melk en boter voor de verkoop naar Amsterdam. In de beginperiode maakte Zunderdorp nog deel uit van Waterland dat in 1282 in handen van graaf Floris de Vijfde was. Waterland bestond toen uit zes dorpen: Ransdorp, Zuyderwoude, Sunderdorp (nu Zunderdorp), Schellingwoude, Brouk (Broek in Waterland) en Lansmoer (Landsmeer).

zwaanUnie van Waterland
De dorpen zijn op 23 november 1619 verbonden in de Unie van Waterland en streden gezamenlijk tegen het water. De Unie had een Waterlands wapen met een afbeelding van een zwaan erop. De rechterpoot van de zwaan laat zes pijlen zien, die symbool staan voor de vereniging van de zes dorpen. De afbeelding van de zwaan is tegenwoordig nog terug te vinden in de kerk.

kerkVierkante spits
De kerk en de toren zijn in de loop der tijd meerdere keren gerestaureerd en er werden enkele delen herbouwd, zoals de kerktoren.
In de kerk is er behoorlijk wat van de Waterlandse geschiedenis terug te vinden, waaronder de Zwaan van de Unie. Van de oude inventaris van de vorige kerk is hier ook heel wat bewaard gebleven, o.a. het doophek met de deur daarin en ook de preekstoel, alle twee uit de 17e eeuw.